Ägarkategorier för fastigheter

Ägarkategorier för fastigheter - // Hittafastigheter.se Lantmäteriet delar idag in fastighetsägare i 29 ägarkategorier. Fysika person (privatpersoner) äger flest antal fastigheter där efter följer aktiebolag och kommuner. De fem mest förekommande ägarkategorierna är:

00 - Fysisk person (privatpersoner)
49 - Övriga AB (Aktiebolag)
82 - Primärkommun
99 - Juridisk form ej utredd
91 - Oskiftat dödsbo


Vad behöver du/ni hjälp med? Ring oss på   040-694 19 19   eller skicka en förfrågan »

Alla ägarkategorier med exempel på vad de äger

Ägarkategorier Exempel Vad de äger
00 - Fysisk person Nils och Stina Nilsson Småhus (villa och fritidshus), lantbruk, skog och hyreshus
01 - Staten Staten Naturvårdsverket Obebyggd lantbruksenhet.
21 - Enkla bolag Kåtå Vattenavledningsbolag Lantbruksenhet med värde < 1000 Kr
31 - Handels/kommanditbolag Kommanditbolaget Havrefältet 2 Hyreshus bostad eller lokaler, småhus (villa)
41 - Bank AB Forex Bank AB Hyreshus lokaler, småhus tomtmark
42 - Försäkrings AB Amf Pensionsförsäkring Hyreshus lokaler, småhus (villa)
49 - Övriga AB Sveaskog AB Småhus (villa), hyreshus bostad eller lokaler, lantbruk, industri
51 - Ekonomiska föreningar Arholma Ek För Småhus (fritidshus), hyreshus lokaler, industri
53 - Bostadsrättsföreningar HSB Brf Hilda Hyreshus bostad, småhus (par/radhus)
54 - Koop. Hyresrättsföreningar Hyreshus bostad
61 - Ideella förening Kattisavans If och Intresseförening Småhus (villa och fritidshus), bad-, sport- idrottsanläggningar
62 - Samfälligheter och sambruk Frubol Samfällighetsförening Småhus (fritidshus), industri gatu-/parkmark, obebyggd lantbruksenhet
63 - Trossamfund Blidö Församling Specialenhet, Ecklesiastikbyggnad (Kyrka, krematorium)
71 - Familjestiftelse K F Dahlstedts Familjestiftelse Småhus (fritidshus och villa), lantbruk
72 - Övriga stiftelse Sthlms Studentbostäder Småhus (par/radhus, fritidshus och villa), hyreshus bostad
81 - Statliga enheter Staten Lotsverket Industrienhet med värde < 1000 Kr, Specialenhet Kommunikationsbyggnad, Småhus (villa och fritidshus)
82 - Primärkommun Stockholms kommun Industrienhet, Gatu-/Parkmark, Skolbyggnad, Bad-, Sport- Och Idrottsanläggning
83 - Kommunalförbund Stockholmstraktens Vattenverksförbund Specialenhet Reningsanläggning, Småhus (villa)
84 - Landsting Stockholms Läns Landsting Specialenhet, Vårdbyggnad och Skolbyggnad, Småhus (villa och fritidshus)
86 - Enheter inom Svenska kyrkan Bro Församling Specialenhet, Ecklesiastikbyggnad (Kyrka eller annan byggnad som används för religiös verksamhet)
87 - Off. korp. o.anstalt Kungl Vetenskapsakademien Småhus (villa och fritidshus), Bebyggd Lantbruksenhet
89 - Reg statlig myndighet Skuttunge Församlings Pastorat Obebyggd lantbruksenhet.
91 - Oskiftat dödsbo Nils Nilsson Småhus (villa och fritidshus), Bebyggd Lantbruksenhet
92 - Ömsesidigt försäkringsbolag Folksam Ömsesidig Livförsäkring Hyreshus huvudsakligen lokaler, hyreshus bostäder och lokaler
93 - Sparbank Sparbanken i Enköping Hyreshus huvudsakligen lokaler, hyreshus bostäder och lokaler
94 - Understödsförening Pp Pension Försäkringsförening Hyreshus huvudsakligen lokaler, hyreshus bostäder och lokaler
96 - Utländsk juridisk person Nils Nilsson, Hilleröds AB Småhus (fritidshus och villa), hyreshus huvudsakligen lokaler
98 - Övr. sv. juridisk person Svenska Kyrkan Obebyggd och bebyggd lantbruksenhet.
99 - Juridisk form ej utredd Nils Nilsson Småhus (fritidshus och villa), Bebyggd Lantbruksenhet.

 

Vi är återförsäljare och partners till
Lantmäteriet Bostadsrättstidningen Bo Bättre easyFairs