Beställ delägarförteckning till Samfälligheter

Samfälligheter och vägföreningar - // Hittafastigheter.se Hos oss kan ni beställa fastighetsägareförteckning / delägarförteckning till samfälligheter och vägföreningar så att ni har aktuell information vid upprättande av debiteringslängd. Uppgifterna kommer från Lantmäteriets Fastighetsregister och anger vilka som är medlemmar i en samfällighetsförening och deras andelstal.

Fastighetsägareförteckning/delägarförteckning kan innehålla:

  • Fastighetsbeteckning
  • Aktuell fastighetsägare med postadress
  • Fastighetens adress/er
  • Varje fastighets andel i gemensamhetsanläggning

Kontakta oss gärna om vad ni behöver hjälp med. Ange gärna vilken Samfällighet/Vägförening det gäller och om möjligt organisationsnummer.Kontakta oss för mer information

Kontakta oss Ring oss gärna på 040-694 19 19 eller skicka ett mail till info@hittabrf.se för mer information. Du kan även använda vårt webbformulär för att skicka in en förfrågan direkt till oss.


 

Vi är återförsäljare och partners till
Lantmäteriet Bostadsrättstidningen Bo Bättre easyFairs