Om GDPR och utgivningsbevis

Hitta Mera AB har utgivningsbevis utfärdat av Mediemyndigheten, enligt den s.k. databasregeln gällande vår databas Hittabrf.se. Detta innebär att databasen är upphovsrättsskyddad och omfattas av grundlagsskyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen. Databasens ansvarig utgivare är Jonas P Ström.

Hitta Mera AB samlar inte själv in personuppgifter utan tillhandahåller enbart strukturerade databasfiler från våra inköpskällor och partners. Vi behandlar exempelvis inga uppgifter för Bolagsverkets skull och då behövs inte något biträdesavtal. Hitta Mera AB är därmed inte personuppgiftsansvarig för dessa adresser. Personuppgifter som vi tillhandahåller till kund kan ha flera olika rättsliga grunder som registervård, uppdatering, marknadsföring och intressevägning.

Adressmaterial är en färskvara och inför varje utskick av direktmarknadsföring är det viktigt att ansvarig för kunddataregistret går igenom registret som man tänker använda. Det är viktigt att kontrollera att det är uppdaterat med alla ändringar som gjorts sedan det senaste utskicket, d.v.s. eventuella adressändringar och spärrar till de som inte vill ha fler utskick. Detta gäller oavsett om utskicket görs via egna register eller via ett köpt register. Adresskälla Hitta Mera AB får därför bara användas vid det angivna ändamålet vid köp. Vid inläst data till eget kundhanteringssystem och/eller vidare lagring/bearbetning blir beställaren personuppgiftsansvarig i enlighet med GDPR och gällande branschregler/normer.

Dataskyddsombud och registerutdrag
Frågor gällande personuppgiftsfrågor och dataskydd ställs till Jonas P Ström eller Ann-Jeanette Nilsson. Vid förfrågningar om registerutdrag, rättelse eller frågor om personuppgifter - skicka oss ett mail på info@hittabrf.se

Integritetsskyddsmyndigheten
Mediemyndigheten
Swedma.se
Statenspersonadressregister.se
Bolagsverket.se
Lantmateriet.se

 

Vi är återförsäljare och partners till
Lantmäteriet Bostadsrättstidningen Bo Bättre easyFairs