Om GDPR och utgivningsbevis

Hitta Mera AB har utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Radio och TV, enligt den s.k. databasregeln gällande vår databas Hittabrf.se. Detta innebär att databasen är upphovsrättsskyddad och omfattas av grundlagsskyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen. Databasens ansvarig utgivare är Jonas P Ström.

Hitta Mera AB samlar inte själv in personuppgifter utan tillhandahåller enbart strukturerade databasfiler från våra inköpskällor och partners. Vi behandlar exempelvis inga uppgifter för Bolagsverkets skull och då behövs inte något biträdesavtal. Hitta Mera AB är därmed inte personuppgiftsansvarig för dessa adresser. Personuppgifter som vi tillhandahåller till kund kan ha flera olika rättsliga grunder som registervård, uppdatering, marknadsföring och intressevägning.

Dataskyddsombud och registerutdrag
Frågor gällande personuppgiftsfrågor och dataskydd ställs till Jonas P Ström eller Ann-Jeanette Nilsson. Vid förfrågningar om registerutdrag, rättelse eller frågor om personuppgifter - skicka oss ett mail på info@hittabrf.se

Datainspektionen.se
Swedma.se
Statenspersonadressregister.se
Bolagsverket.se
Lantmateriet.se

 

Vi är återförsäljare och partners till
Lantmäteriet Bostadsrättstidningen Bo Bättre easyFairs